PRAKTIJK AANVULLENDE EN SPORT - GENEESKUNDE DR JOHAN DE SAEDELEER, WOMMELGEM - ANTWERPEN
  BEGINPAGINA
VOORSTELLING
  LINKS
  CONTACT
  NIEUWS

 


THERAPIE - AANBOD

 

Acupunctuur

Acupunctuur kan patiënten helpen die geen baat vonden bij de klassieke technieken of die deze niet hebben verdragen. Neem bijvoorbeeld de ontstekingswerende middelen die niet worden verdragen door de patiënt die aan een maagzweer lijdt De geneesheeracupuncturist benadert de zieke op een tweevoudige manier. Als westers geschoold arts zal hij de patiënt eerst ondervragen en onderzoeken en vervolgens kennis nemen van de uitgevoerde bijkomende onderzoeken: bloedonderzoek, radiografie, elektrocardiogram. Slechts dan, na deze eerste stap, zal hij oordelen over het nut van een acupunctuurbehandeling De tweede stap zal bestaan uit een benadering, eigen aan de traditionele Chinese geneeskunde en aan de acupunctuur in het bijzonder. Het onderzoek zal worden vervolledigd door een ondervraging die toelaat de natuur der symptomen vast te leggen in functie van de kennis eigen aan de Chinese geneeskunde. Het fysisch onderzoek zal ondermeer speciaal gericht zijn op een bijzondere observatie van de patiënt. Aan de hand van deze inlichtingen zal de geneesheeracupuncturist de punten kiezen die zullen worden behandeld met naalden, warmte, elektrische stimulatie, laser of massage. De behandeling zal in het algemeen na drie of vier zittingen een verbetering brengen. Na gemiddeld acht tot tien zittingen kan men genezing verwachten. Bij acute problemen zal men soms twee à drie behandelingen per week doen en kan men al na de eerste of de tweede een verbetering verwachten. Voor chronische aandoeningen behandelt men de patiënt één maal per week of per veertien dagen en bepaalt men de tussentijden voor de volgende zittingen naargelang de verbetering. Het is moeilijk de indicaties en de limieten van de acupunctuur precies te bepalen want zij kan soms nog doeltreffend zijn in gevallen waar men er niet veel van zou verwachten.


Verdere informatie...
 
 

Fytotherapie

Fytotherapie is een behandeling op basis van kruiden.

Men kan fytotherapie voorschrijven op basis van klachten, zoals klassieke geneeskunde doet, maar dan met dit verschil dat, indien men geen giftige kruiden neemt, men volledig onschuldig behandelt.

Fytotherapie kan gebruikt worden voor een zogenaamde "drainage" d.w.z. zuiveren van organen.

Vernieuwde Fytotherapie gebruikt de klassieke fysiologie om allerlei orgaansystemen, die in dysbalans geraakt zijn, te behandelen.

Cyclische Fytotherapie gaat ervan uit dat de evolutie van de planten gelijkloopt met de evolutie van de ziekten.

De moeilijkste en diepst inwerkende vorm van Fytotherapie is de Energetische Fytotherapie, waarbij men op basis van toestanden (verzameling van klachten)voorschrijft. Deze laatste benadert homeopathie zonder echter zo ingewikkeld te zijn.

Verdere informatie...
 
 

Homeopathie

Homeopathie is een milde en effectieve manier om mensen te behandelen voor allerlei ziekten en kwalen. Het doel van homeopathie is het herstellen van het natuurlijke evenwicht, zowel op lichamelijk gebied als psychisch. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er ziekten ontstaan. De grondlegger van homeopathie is Samuel Hahnemann. Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden.

Verdere informatie...
 
 

Chelatietherapie

Chelatietherapie wordt voornamelijke gebruikt om ernstige doorbloedingsstoornissen van slagaders te behandelen. Voorts haalt chelatietherapie allerlei schadelijke stoffen uit het lichaam en wordt het aangewend ter behandeling van rheumatische toestanden.

Verdere informatie...
 
 

Ozontherapie

Talrijke ziekteverwekkers blijven hardnekkig in het bloed en kunnen alzo tot herhaalde infecties, vermoeidheid aanleiding geven. Ook een slechte stofwisseling geeft aanleiding tot zich slecht voelen. Ozontherapie kan hierbij het lichaam een grondig reinigingsbeurt geven. In een verder stadium is Ozontherapie zeer geschikt om doorbloedingsstoornissen van allerlei aard te behandelen

Verdere informatie...
 
 

Neuraaltherapie

Neuraaltherapie is een regulatietherapie : zij normaliseert, door inspuiting van een lokaal anestheticum aan stoorvelden, aan zenuwbanen en aan ganglia, in het lichaamssegment van de klacht en in lichaamsvochten en/of door verwijderen van haarden met aangepaste voor- en nabehandeling, de functie van het vegetatieve systeem in de mate van het functioneel en anatomisch mogelijke. Hierdoor kan neuraaltherapie zowel preventief als curatief worden ingezet bij de holistische behandeling van de patiŽnt.

Verdere informatie...
 
 

Sportmedisch - Biologische oppuntstelling

Inspanningtesten zijn belangrijk om de juiste training aan te vatten. Echter een lichaam moet deze training nog eerst aankunnen. Daarom is het nog belangrijker om stoornissen op te sporen die de recuperatie van het lichaam hinderen. Zonder deze (over)recuperatie kan men nooit een ideale conditie opbouwen, zelfs met de meest ideale trainingsschema's. Veel klachten van atleten, zoals verzuring, zware benen, vermoeidheid enz. zijn terug te brengen tot bepaalde ziektetoestanden. De in de voorstelling vermelde diagnosemethoden alsook behandelingen zijn ideaal om deze toestanden te behandelen. Nadat ik eerst bekendheid heb opgebouwd door het behandelen van een aantal bekende atleten, ben ik deze methoden nadien in een vroeger stadium gaan toepassen om alzo ziektetoestanden in een zo vroeg mogelijk stadium te gaan behandelen zodat wij tijdens het seizoen niet voor verrassingen komen te staan. Bovendien geven deze behandelingen een nog verbeterde recuperatie, zodat de atleten nog meer belasting aankunnen.

 
THERAPIE - AANBOD:

(wordt voorlopig slechts gedeeltelijk door het Ziekenfonds terugbetaald)

Acupunctuur
Homeopathie
Fytotherapie
Chelatietherapie
Ozontherapie
Neuraaltherapie
NAD+